Chuẩn bị:

 • Chạy Website Auditor.
 • Chọn bọ Googlebot.
 • Cài plugin Redirection.
 • Tài khoản Google Search Console.
 • Với trang quá lớn, chọn Limit Scan Depth = 2.
 • Cách mở file csv bằng Excel:
  • Mở file bằng NotePad.
  • Save as type, chọn All Files. Encoding, chọn UTF-8.
  • Mở lại bằng Excel.

Phần tiếp theo:

 

1. INDEXING AND CRAWLABILITY

Tìm lỗi 4xxx

 • Trong Website Auditor, phần Resource with 4xx status code.
 • Link chi tiết, xem ở phần Links – Broken links.
  • Cột Page chứa link gãy.
  • Cột Link URL là link gãy.
  • Để tìm link gãy, search anchor text, hoặc view source code.
 • Trong Google Search ConsoleCrawl Errors, cột Not found và cột Soft 404.
 • Tài liệu. 

Sửa lỗi 4xx

 • Plugin hỗ trợ: Redirection (WordPress). 
 • Nếu bài viết cũ đã xóa, và được thay bằng bài viết mới. 301 redirect.
 • Nếu bài viết cần xóa hoàn toàn. 410s. Tài liệu.
 • Nếu Page sinh ra do Javascript, Flash, cookies, session IDs, frame, mã nhúng embedded, file kỹ thuật… 404s.
 • Nếu chèn link sai do bất cẩn. Sửa lại đường link  / 301 redirect.
 • Không redirect về trang chủ, hoặc chặn index trong robots.txt.  Tài liệu.
 • Chọn Mark as Fixed trong Google Search Console, sau khi sửa lỗi.

Tìm lỗi 5xx

 • Trong Website Auditor, phần Resource with 5xx status code.
 • Trong Google Search ConsoleCrawl Errors, cột Server error.

Sửa lỗi 5xx

 • Nâng cấp hosting, hoặc đổi nhà cung cấp hosting nếu cần thiết.

Chặn index

 • Download các URL trong phần Resources retricted from indexing.
 • Sort theo cột Robots Instructions để phân loại nhanh.
 • Đánh giá thủ công từng URL.

Setup trang báo lỗi 404

 • WordPress đã tự động setup trang báo lỗi 404.

Kiểm tra robots.txt

Kiểm tra sitemap (.xml)

 • Dùng Yoast SEO / Website Auditor để tạo sitemap.
 • Chèn đường dẫn sitemap vào file robots.txt.
 • Submit và test sitemap bằng Google Search Console.
 • Kiểm tra lại các phần khai báo sitemap trong Yoast SEO (SEO / Search Appearance, phần Media, TaxonomiesArchives).
 • Tài liệu. 

 

2. REDIRECT

www và non-www

 • Kiểm tra phiên bản wwwnon-www có cùng redirect về cùng một URL không? Ví dụ.
 • Nếu không:
  • Cách 1: Redirect trong file .htaccess. Vào Yoast SEO / Tools, phần .htaccess. Hướng dẫn.
  • Cách 2: Khai báo cả hai phiên bản wwwnon-www trong Google Search Console (GSC). Ưu tiên phiên bản chính trong GSC ( Site Setting).
  • Tài liệu. 

HTTP và HTTPS

Nếu dùng HTTP, bỏ qua bước này.  Nếu dùng HTTPS, làm theo các bước sau:

302 redirect

 • Hạn chế 302 redirect, vì không truyền được PageRank.
 • Chỉ dùng 302 redirect để chuyển hướng tạm thời.

301 redirect

 • Dowload các URL có thẻ 301 redirect.
 • Đánh giá sự bất thường.
 • Dùng 301 redirect khi: nâng cấp HTTP lên HTTPS, mua tên miền mới, xóa bài viết, thay đổi URL….
 • Tài liệu. 

Canonical

 • Download các URL có thẻ Canonical.
 • Viết hàm IF để loại bỏ URL trùng lặp cột PageCanonical URL  (nếu mã nguồn WordPress).
 • Đánh giá thủ công các URL còn lại. Tài liệu.

Còn lại

 • Sửa các lỗi vòng lặp redirect (long redirect chains) nếu có.
 • Thay thế các URL có thẻ meta refresh bằng 302 redirect hoặc thẻ canonicalTài liệu.

 

3. ENCODING AND TECHNICAL FACTORS

 • Kiểm tra Mobile Friendly.
 • Kiểm tra HTTPS and mixed content issues.
  • Giải quyết bằng plugin Relly Simple SSL.
  • Nếu còn lỗi, sửa thủ công. Hướng dẫn.
 • Kiểm tra Pages with multiple canonical URLs.
  • Gỡ các thẻ canonical dư thừa, chỉ giữ lại 1 thẻ canonical duy nhất / 1 URL.
 • Kiểm tra Pages with Frames.
  • Hạn chế dùng Frames. Tài liệu.
  • Nếu buộc phải dùng Frames, khai báo thẻ NoFrames.
 • Page with W3C HTML and CSS errors and warnings.
  • Lỗi HTML: làm Google bot không đọc chính xác nội dung.
  • Lỗi CSS: chậm tốc độ tải trang.
  • Đưa lỗi cho đội thiết kế web chỉnh sửa code.
 • Kiểm tra tốc độ.
  • Tool. GTMetrix / Pingdom.
  • Nếu tốc độ < 3s. Tốt.
  • Nếu tốc độ từ 3s – 5s. Trung bình.
  • Nếu tốc độ > 5s. Chậm.
  • Too big pages.  Ưu tiên tối ưu lại tốc độ các Page bị cảnh báo.  Hướng dẫn.

 

4. URLs

 • Dynamic URLs. 
  • Bộ lọc / sắp xếp trong Ecomerce. Dùng thẻ canonical + noindex, follow.
 • Too long URLs. 
  • Sửa lại URL cho ngắn gọn hơn (Yoast SEO hỗ trợ).
  • Nếu Google chưa index bài viết, sửa lại URL ngắn gọn hơn.
  • Nếu Google đã index bài viết, hạn chế chỉnh sửa URL.

 

5. LINKS

 • Broken links.
  • Sửa lại các đường link bị gãy do bất cẩn, link đã chết, link chèn ẩn…
  • Cột Link URL là link gãy, cột Page là URL chứa link gãy.
 • Page with excesive number of links.
  • Kiểm tra sự tương thích giữa số lượng linkmức độ quan trọng của URL.
  • Kiểm tra sự bất thường về số lượng link giữa các URL.
 • DoFollow external links.
  • Dùng DoFollow, khi outlink ra trang uy tín / nội dung liên quan.
  • Dùng NoFollow trong các trường hợp còn lại.

 

6. IMAGES

 • Broken images. Sửa lại lỗi link gãy.
 • Empty alt text.
  • Khai báo mô tả cho hình ảnh (thẻ Altinative Text).
  • Dùng Ahrefs, tìm kiếm những từ khóa liên quan để chèn vào nội dung.

 

7. ONPAGES

 • Empty title tags.
  • Mỗi bài viết đều bắt buộc có thẻ tiêu đề.
 • Duplicate titles.
  • Thay đổi tiêu đề trùng lặp.
  • Kiểm tra lại nội dung, vì những bài viết trùng tiêu đề thường có xác suất trùng lặp nội dung cao.
 • Too long tiles.
  • Giảm độ dài tiêu đề xuống dưới 70 kí tự để người dùng dễ nhìn hơn.
 • Empty meta description.
  • Dùng Yoast SEO, thêm đoạn mô tả.
  • Nên chứa từ khóa, và hấp dẫn người dùng.
 • Duplicate meta description. Tương tự như Duplicate titles.
 • Too long meta description. Giảm độ dài đoạn mô tả xuống dưới 320 kí tự.

 

8. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC CỦA WEBSITE AUDITOR

 • Tìm Click Depth, Orphan Pages…, ứng dụng trong Liên kết nội bộ.
 • Tìm nội dung mỏng và một phần nội dung trùng lặp. Xem thêm trong bài viết Nội dung mỏng và trùng lặp.
 • Tính được tỉ số TF – IDF để tìm nhóm từ khóa liên quan của mỗi bài viết (trong phần Content Analysis).

Bạn có thể sử dụng Website Auditor, bản Enterprise trên máy ảo tại đây.

 

Tài liệu tham khảo

 • Quick guideline của Website Auditor. Xem tại đây.
 • Crawl Error report (website) của Google WebMaster. Xem tại đây.
 • Build and submit a sitemap, Google. Xem tại đây.
 • Is a 301 or 302 redirect best for SEO?  của Bryson Meunier, SEL. Xem tại đây.
 • Technical SEO Checklist: 9 Steps to a Technically Perfect Site in 2017 của Masha Maksimava, Link Assistant. Xem tại đây.
 • 16-Step SEO Audit Process To Boost Your Google Ranking của Ahrefs. Xem tại đây.
 • Step by Step Guide to Technical SEO Checklist của WEBRIS. Xem tại đây.
 • 9 Lesson Learned From A Site Redesign: How To Prepare When Your Site Changes của Christina Miagowicz, Seer InterActive. Xem tại đây.
 • Google Adds URL Parameter Options to Google Webmaster Tools của Vanessa Fox, Search Engine Land. Xem tại đây.
 • How to Make Dynamic Pages SEO Friendly của The Content Works. Xem tại đây.
 • The 4 Pillars of Mastering Google Website Crawl của Rowan Collins. Xem tại đây.
Avatar photo
Author

Tôi tên là Quang, biệt danh Quang Silic. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các gói dịch vụ SEO tổng thể cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp SME.

Comments are closed.