KHÓA HỌC SEO DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các kênh hỗ trợ SEO

1. DỰ ÁN MẪU

2. HỌC VIÊN THỰC HÀNH

3. GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH

4. CÁC CÔNG CỤ SEO

 

Giới thiệu 

 • Giới thiệu về file Quản lý dự án SEO (Google Sheet) và cách sử dụng
  • Vào FILE HỌC VIÊN THỰC HÀNH, chọn Tệp / Tạo bản sao, đặt tên: TÊN CỦA BẠN – QUẢN LÝ DỰ ÁN SEO
  • FILE EXCEL DỰ ÁN MẪU, là file dự án hoàn chỉnh trên thực tế mẫu
  • FILE DEMO GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH, là file giảng viên thực hành trong khóa học
  • FILE TÀI KHOẢN CÔNG CỤ SEO, là file đăng nhập các công cụ SEO
 • Giới thiệu về SEO (Search Engine Optimization)
 • Giới thiệu về 3 yếu tố xếp hạng quan trọng nhất của thuật toán Google: nội dung, liên kết và RankBrain (trải nghiệm người dùng)

 

Chương trình đào tạo 

 • Buổi số 1: Phân tích thị trường và nghiên cứu từ khóa SEO
 • Buổi số 2: Tạo bản đồ Keyword Map và lên kế hoạch nội dung SEO
 • Buổi số 3: Tối ưu SEO Onpage và liên kết nội bộ SEO
 • Buổi số 4: Phân tích đối thủ SEO
 • Buổi số 5: Quy trình Link Building
 • Buổi số 6: Lên KPI, tính toán chi phí SEO, và lên kế hoạch dự án SEO

 

Chương trình học SEO

 

Buổi số 1: Nghiên cứu từ khóa SEO và phân tích thị trường

 • Khái niệm về nghiên cứu từ khóa SEO
 • Tầm quan trọng của nghiên cứu từ khóa SEO
 • Cách thực thi nghiên cứu từ khóa SEO và các công cụ hỗ trợ
 • Các đọc hiểu những số liệu quan trọng nhất trong bảng nghiên cứu từ khóa SEO
 • TÀI LIỆU

 

Buổi số 2: Tạo bản đồ Keyword Map và lên kế hoạch nội dung SEO

 • Khái niệm bản đồ Keyword Map và bản kế hoạch nội dung SEO
 • Tầm quan trọng của bản đồ Keyword Map và bản kế hoạch nội dung SEO
 • Cách thực thi bản đồ Keyword Map và bản kế hoạch nội dung SEO
 • Các đọc hiểu số liệu bản đồ Keyword Map và bản kế hoạch nội dung SEO
 • TÀI LIỆU

 

Buổi số 3: Tối ưu SEO Onpage và liên kết nội bộ SEO

 • Khái niệm về tối ưu SEO Onpage và liên kết nội bộ trong SEO
 • Tầm quan trọng của SEO Onpage và liên kết nội bộ trong SEO
 • Cách thực thi SEO Onpage và liên kết nội bộ trong SEO
 • Các đọc hiểu số liệu SEO Onpage và liên kết nội bộ trong SEO
 • TÀI LIỆU

 

Buổi số 4: Phân tích đối thủ SEO

 • Khái niệm phân tích đối thủ SEO (đối thủ SEO, trực tiếp, gián tiếp, bên thứ 3)
 • Tầm quan trọng của việc phân tích đối thủ SEO
 • Cách thực thi phân tích đối thủ SEO
 • Các đọc hiểu những số liệu quan trọng nhất trong bảng phân tích đối thủ SEO
 • TÀI LIỆU

Buổi số 5: Quy trình Link Building

 • FILE QUY TRÌNH LINK BUILDING, PAGESEO
 • Khái niệm về Link Building: PageRank và AnchorText
 • Tầm quan trọng và sức mạnh của Link Building
 • Cách lên kế hoạch xây dựng Link Building và cách thực thi Link Building
 • Các đọc hiểu những số liệu quan trọng nhất trong Link Building
 • TÀI LIỆU

 

Buổi số 6: Lên KPI, tính toán chi phí SEO, và lên kế hoạch dự án SEO

 • Tầm quan trọng của KPI, tính toán chi phí, và bản kế hoạch dự án SEO
 • Những KPI quan trọng nhất trong SEO, các công cụ đo lường và cách đọc số liệu
 • Những thành tố tạo thành chi phí SEO và cách tính chi phí SEO
 • Cách lên kế hoạch dự án SEO và kiểm soát chất lượng dự án SEO
 • TÀI LIỆU